CHIROJONGENS RILLAAR

Trommelkorps

Sinds jaar en dag heeft de Chiro over heel Vlaanderen een sterke verbondenheid met muziek, en dat is in Rillaar zeker niet anders. In vroegere Chirojaren had de meerderheid van de Chirogroepen nog een muziekkapel, maar tegenwoordig wordt dit steeds meer een zeldzaamheid. Samen met de Chiromeisjes vormen wij een trommelkorps en daarmee zijn we momenteel één van de 40 resterende muziekkapellen van Chirojeugd Vlaanderen, zelfs de enige uit Verbond Leuven.

We komen in actie met Christus Koning (eind november), maar onze jaarlijkse hoogdag beleven we tijdens de bedevaart van de parochie naar Scherpenheuvel, waar we het ritme van de wandelende groep bepalen met ons slagwerk. Ook laten we onze kunstjes af en toe horen op andere chiro-activiteiten zoals op de nationale startdag enkele jaren geleden, Krinkel 2017 en de 'STIP IT'-actie van Ketnet in 2023.

Onlangs zijn we nog geïnterviewd door Dubbelpunt, het leidingstijdschrift van Chirojeugd Vlaanderen: De Rillaarse Trommelaars